Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, którego poprzednia nazwa to kredyt technologiczny to instrument służący wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie innowacje technologiczne.

Co to takiego?

Kredyt na innowacje technologiczne, którego poprzednia nazwa to kredyt technologiczny to instrument służący wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie innowacje technologiczne

Autor zdjęcia: jonny goldstein

Kredyt na innowacje technologiczne jest instrumentem o charakterze mieszanym, polega on bowiem na połączeniu idei kredytu bankowego razem z przyznawaną dotacją. Ta forma finansowania realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki i we współpracy z bankami komercyjnymi.
Konstrukcja tego system została tak stworzona, że kompetencje i zasoby zgromadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego i bankach komercyjnych nie podlegają dublowaniu się. Zatem zadaniem banków komercyjnych jest zweryfikowanie inwestycji pod kątem jej wykonalności ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej, a także udzielenie na podstawie tych analiz kredytu na realizację inwestycji technologicznej. Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada za to, by dofinansowanie, w formie częściowej spłaty tego kredytu, otrzymały projekty najbardziej innowacyjne.

Kredyt od banku, pomoc w spłacie od państwa

Można by zadać pytanie – skoro o kredyt technologiczny trzeba starać się w banku (klika innych pytań i odpowiedzi, na stronie: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), to na czym polega jego atrakcyjność i czemu cieszy się on tak dużym zainteresowaniem? Otóż, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki wiązane z otrzymaniem kredytu technologicznego w banku komercyjnym i zostanie to potwierdzone przez bank promesą kredytową, to można się ubiegać w Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie dofinansowania projektu ze środków publicznych.

Dofinansowanie takie, czyli premia technologiczna, to tak naprawdę dotacja udzielana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z której spłaca się część kapitału zaciągniętego kredytu w banku komercyjnym. Maksymalna kwota przyznawanej przedsiębiorcom premii technologicznej wynosi aż sześć milionów złotych. O tym jednak ile tak naprawdę dostanie konkretny przedsiębiorca, zależy jednak od intensywności udzielanej pomocy publicznej, która wynika bezpośrednio z mapy pomocy regionalnej. W praktyce, jest to równoznaczne z tym, że mniejsze przedsiębiorstwa i działające na słabiej rozwiniętych województwach otrzymują wsparcie, które pokryje większą część kosztów projektu, niż będzie to miało miejsce w przypadku na przykład średnich firm z bardziej rozwiniętych regionów.

Wpis w kategorii: Kredyty - procedura pozyskiwania

Tagi: , , , , , ,

Comments are closed.