Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Jak wygląda procedura uruchomienia kredytu technologicznego?

Ażeby móc uruchomić kredyt technologiczny, konieczne jest spełnienie ściśle określonych procedur. Najpierw przedsiębiorca musi złożyć do komercyjnego banku kredytującego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego wraz z wymaganymi załącznikami w postaci:

  • oświadczenia o spełnianiu kryteriów sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • odpowiedniego biznesplanu.

9544847065_844609a188_b_moneyOd tej chwili, przedsiębiorca ma trzydzieści dni kalendarzowych na sporządzenie wniosku o premię technologiczną wraz z wymaganymi przez BGK załącznikami.

Role banków

Następnie, bank komercyjny, u którego złożony został wniosek, sprawdza zdolność kredytową firmy, w celu wystawienia jej Promesy Kredytu Technologicznego (więcej pod linkiem). W tym czasie przedsiębiorca zobowiązany jest do kompletowania wniosku o premię technologiczną wraz z wymaganymi w tym celu załącznikami. W dalszym kroku, bank komercyjny, występując w imieniu przedsiębiorcy, składa do Banku Gospodarstwa Krajowego kompletny wniosek o udzielenie premii technologicznej. Jednym z wymaganych wówczas załączników do wniosku o premię technologiczną jest właśnie wspomniana wcześniej Promesa Kredytu Technologicznego.
BGK w dalszej kolejności dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku, w celu wystawienia Beneficjentowi Promesy Premii Technologicznej.

Następnego dnia po dacie otrzymania przez Beneficjenta owej Promesy Premii Technologicznej, może on rozpocząć realizację zamierzonej inwestycji, podpisując jednak wcześniej z bankiem komercyjnym umowę o kredyt technologiczny. Później, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisuje z Beneficjentem umowę o premię technologiczną. W kolejnym kroku, bank komercyjny ustanawia zabezpieczenie spłaty kredytu technologicznego w postaci cesji praw z umowy o premię technologiczną, po czym następuje właściwe uruchomienie kredytu technologicznego.

Wpis w kategorii: Kredyty - procedura pozyskiwania, Rozwój firmy

Tagi: , , , , ,

Comments are closed.