Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » Kategoria "Kredyty – procedura pozyskiwania" (Page 3)

Kredyt na wdrożenie nowoczesnej technologii

Jesteś przedsiębiorcą działającym w sektorze małych lub średnich firm? Rozważasz możliwość wprowadzenia do swojej firmy nowoczesnej technologii? Nie wiesz skąd pozyskać fundusze na realizację tak kosztownego przedsięwzięcia? Nie musisz się już zastanawiać – od kwietnia 2009 roku możesz, bowiem złożyć wniosek o kredyt technologiczny (w temacie którego kilka słów więcej tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), który zapewni Twojej firmie środki na taką inwestycję. Cały wpis

Kredyt technologiczny – metoda na rozwój przedsiębiorstwa

Kredyt technologiczny w Polsce udzielany jest od 2009 roku. Jest on skutecznym sposobem na rozwój przedsiębiorstwa i umocnienie jego pozycji rynkowej. Kredyt technologiczny przyznawany jest na wdrożenie, bądź też zakup nowoczesnej technologii. Wymagany jest tu jednak wkład własny na poziomie 25 % wartości netto całego przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane ze środków pochodzących z tegoż kredytu. Kredytów technologicznych udzielają banki komercyjne, które posiadają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w skrócie BGK. Cały wpis

Pomoc przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm

Od 2009 roku Bank Gospodarki Krajowej pełni funkcję instytucji wdrażającej działanie 4.3 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt technologiczny”. Na mocy ustawy wydanej dnia 30 maja 2008 roku, stanowiącej o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 wraz z naniesionymi późniejszymi zmianami), znowelizowanej przez ustawę z dnia 3 lutego 2011 roku (Dz. U. 85, poz. 457), przedsiębiorcy wdrażający nowe, innowacyjne technologie, mogą uzyskać wsparcie pochodzące ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Kwota przeznaczona na ten cel w latach 2008 – 2013 wynosiła 432 601 813 euro. Cały wpis