Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt technologiczny – nowy nabór

Wśród dotacji unijnych przeznaczonych do przyznania w obecnym, 2016 roku, sporym zainteresowaniem cieszy się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w tym zwłaszcza Poddziałanie 3.2.2 określane, jako Kredyt na innowacje technologiczne. Poddziałanie to, to nic innego jak znany w wcześniejszej perspektywy kredyt technologiczny (więcej o kredycie pod linkiem: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), do przyznawania, którego upoważniony jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta forma dofinansowania innowacyjnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm cieszy się sporą popularnością. W nowej perspektywie budżetowej, pula środków do rozdysponowania wynosi 303 miliony złotych.

Wśród dotacji unijnych przeznaczonych do przyznania w obecnym, 2016 roku, sporym zainteresowaniem cieszy się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w tym zwłaszcza Poddziałanie 3.2.2 określane, jako Kredyt na innowacje technologiczne

Autor zdjęcia: RDECOM

Zasadniczym celem Poddziałania 3.2.2 jest podniesienie innowacyjności firm z sektora MSP. Ma być to realizowane poprzez wdrożenie w firmie innowacyjnych technologii i na takie wdrożenia właśnie przeznaczone mogą zostać środki.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w skrócie POIR) – Osi Priorytetowej III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, odbywa się w następujących terminach:

  • od 07.12.2015 r., do 20.01.2016 roku,
  • od 01.07.2016 do 01.09.2016 roku.

W jednym i drugim przypadku, organizatorem naboru wniosków jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wpis w kategorii: Kredyt technologiczny, Kredyty - procedura pozyskiwania

Tagi: , , , ,

Comments are closed.