Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Kredyt technologiczny w nowej odsłonie

Kredyt technologiczny, który udzielany był w poprzednim rozdaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Z tego właśnie względu, w ramach następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020 zdecydowano się na kontynuowanie tej formy wsparcia. Nosi ono w obecnej perspektywie budżetowej nazwę kredytu na innowacje technologiczne i przeznaczone jest, tak jak kredyt technologiczny dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można pozyskać środki?

Kredyt technologiczny, który udzielany był w poprzednim rozdaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców

Autor zdjęcia: Moh Tj

Dostrzec można w nowej perspektywie budżetowej tendencję do zastępowania udzielanych wcześniej dotacji zwrotnymi formami wsparcia w postaci na przykład pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach. Zmiany te nie dotyczą jednak kredytu na innowacje technologiczne, w przypadku, którego to utrzymane zostało nadal wsparcie udzielane w formie dotacji. Jest to niewątpliwie bardzo korzystne dla ubiegających się o jego pozyskanie przedsiębiorców.

Uzyskane wsparcie w ramach kredytu na innowacje technologiczne, przeznaczyć można:

 • na zakup nowej technologii,
 • na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem nowej technologii w przedsiębiorstwie.

Warunkiem koniecznym, który należy jednak spełnić, by móc uzyskać tą formę dofinansowania jest spełnienie założenia, że działania te doprowadzą do wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, bądź też usług.

Jakie koszty mogą zostać zakwalifikowane?

Wsparcie można uzyskać na:

 • zakup, czy też wytworzenie środków trwałych;
 • zakup na warunkach rynkowych gruntu, lub prawa użytkowania wieczystego (przy spełnieniu jednak założenia, że jest to wysokość do 10% wydatków kwalifikowanych);
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie:
 • licencji,
 • patentów,
 • know-how,
 • i nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • zakup na warunkach rynkowych budynku, budowli, bądź jedynie ich części;
 • zakup materiałów budowlanych i robót, lub też rozbudowy budynków, budowli, bądź jedynie ich części;
 • pokrycie kosztów powiązanych z najmem, bądź też dzierżawą gruntów, budynków i budowli, lub jedynie ich części, które poniesione zostały do dnia zakończenia realizacji inwestycji (pod warunkiem jednak, że umowa dzierżawy, bądź najmu jest zawarta na okres minimum trzech lat, liczonych od przewidywanego terminu zakończenia prowadzonej inwestycji);
 • wydatki, które ponoszone są na sporządzanie przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do wdrożenia nowej technologii:
 • koncepcji,
 • studiów,
 • ekspertyz,
 • i projektów technicznych.

Czemu warto ubiegać się o tą formę wsparcia?

Kredyt na innowacje technologiczne jest doskonałą opcją, przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w sektorze MŚP. Dzięki szansie, jaką stwarza kredyt udzielany w tej formie, możliwy jest efektywny rozwój przedsiębiorstwa, zwłaszcza, że dofinansowanie, które można uzyskać wynieść może nawet 70% wartości inwestycji, co jest niewątpliwie istotnym wsparciem.

Wpis w kategorii: Kredyt technologiczny, Kredyty - procedura pozyskiwania

Tagi: , , , , ,

Comments are closed.