Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o kredycie technologicznym

W związku z niewielkim zainteresowaniem, jakim cieszył się kredyt technologiczny, wprowadzona została nowelizacja ustawy. Zmiany te mają spowodować częstsze korzystanie z tego rozwiązania.

Zmiany

Najważniejsze zmiany dotyczące ustawy i kredycie technologicznym zakładają, że wsparcia można będzie udzielić także na technologię mającą postać nieopatentowanej wiedzy technicznej. Przez to przedsiębiorcy łatwiej będzie spełnić wymogi formalne stawiane wdrażanej w firmie technologii – czyli znacznie powinien wzrosnąć odsetek wniosków ocenionych pozytywnie. Warto tutaj wspomnieć, że obecnie jest to zaledwie 44% składanych wniosków. Autorzy nowelizacji ustawy liczą jednak na to, że odsetek ten powinien po nowelizacji wzrosnąć do poziomu 75%.

Drugim, bardzo istotnym elementem jest zmiana sposobu, w który wyliczania jest premia technologiczna. Nie ma być to realizowane tak, jak do tej pory, czyli tylko od wydatków sfinansowanych kredytem technologicznym, ale od całości wszystkich wydatków kwalifikowalnych. Zakłada się, że dzięki temu rozwiązaniu powinna się zwiększyć intensywność udzielanego wsparcia i średnia wartość wypłacanej przedsiębiorcom premii technologicznej.
Do tego ma również doprowadzić kolejna zmiana, która polega na tym, że do kosztów kwalifikujących się do wsparcia zaliczony ma zostać również:

  • zakup gruntu (do 10% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych),
  • budowa budynków i budowli,
  • a także koszty usług doradczych.

Przez to wsparcie będzie mogło być udzielone również tym projektom, w których nowa technologia musi zostać ulokowania w nowych, specjalnie do tego celu zbudowanych obiektach.

Wcześniejsze rozpoczęcie procesu inwestycyjnego

Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego zapewnić ma przedsiębiorcom zmiana, która ma polegać na tym, że inwestycję technologiczną można będzie rozpocząć już po złożeniu wniosku o dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, a nie – tak jak miało to miejsce dotychczas – po uzyskaniu promesy premii technologicznej.
Z kolei, przyspieszeniu procesu wypłaty premii technologicznej ma służyć z kolei zmiana, która ma polegać na tym, że wypłata premii nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji technologicznej i to bez konieczności dokumentowania sprzedaży towarów i usług, które są wyprodukowane z udziałem nowej technologii.

Wpis w kategorii: Kredyty - procedura pozyskiwania, Rozwój firmy

Tagi: , , ,

Comments are closed.