Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Ograniczenie emisji na poziomie gmin

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów, plan gospodarki niskoemisyjnej (o czym także kilka słów pod linkiem: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/) ma:

  •  realizować cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych,
  •  oraz doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Podstawą opracowania dobrego planu gospodarki niskoemisyjnej, jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych

Autor zdjęcia: Clay Gilliland

Innym istotnym wymogiem stawianym dla planów gospodarek niskoemisyjnych, jest konieczność zapewnienia spójności działań z wieloletnimi planami finansowymi w poszczególnych gminach.

Podstawa opracowania dobrego planu gospodarki niskoemisyjnej

Podstawą opracowania dobrego planu gospodarki niskoemisyjnej, jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym (więcej tutaj). W inwentaryzacji takiej należy ująć:

  •  budynki publiczne i mieszkalne,
  •  transport,
  •  gospodarkę odpadami
  •  przemysł i usługi.

Na podstawie zidentyfikowanych na skutek analizy możliwości, należy zaplanować działania, których celem jest realizacja wyznaczonych celi. Cele te muszą opierać się na już istniejących planach i strategiach. Dla planowanych działań należy zawsze:

  •  wskazać mierniki osiągnięcia celów,
  •  źródła finansowania 
  •  oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Opracowany projekt planu gospodarki niskoemisyjnej, powinien być poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wpis w kategorii: Kredyty - procedura pozyskiwania, Rozwój firmy, Szansa na sukces

Tagi: , , ,

Comments are closed.