Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » Wpisy z tagiem "kredyt na innowacje technologiczne"

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny (p którym więcej tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) zwany w obecnej perspektywie budżetowej kredytem na innowacje technologiczne, jest działaniem, którego podstawowym celem jest podniesienie innowacyjności w polskich firmach. Zrealizowane ma to zostać poprzez wdrożenie w naszych rodzimych przedsiębiorstwach użycia zaawansowanych technologii, przyczyniających się do: Cały wpis

Kredyt technologiczny – metoda na zdobycie dodatkowego kapitału dla firm

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie finansowej, obowiązującej do roku 2014, cieszył się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców (więcej). Stał się dla nich metodą, dzięki której możliwe stało się zdobycie dodatkowego kapitału dla firm. Aby móc ubiegać się o przyznanie premii technologicznej, z której spłacić można było część zaciągniętego zadłużenia, należało spełnić przede wszystkim dwa podstawowe warunki: Cały wpis

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny, z którego można było w poprzedniej perspektywie budżetowej skorzystać w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców działających na terenie naszego kraju. Mając powyższe na uwadze, rozwiązanie analogiczne do wspomnianego kredytu technologicznego, ujęte zostało także w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, obowiązującym w latach 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl). Nosi on obecnie nazwę kredytu na innowacje technologiczne. Cały wpis

Kredyt technologiczny w nowej odsłonie

Kredyt technologiczny, który udzielany był w poprzednim rozdaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Z tego właśnie względu, w ramach następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020 zdecydowano się na kontynuowanie tej formy wsparcia. Nosi ono w obecnej perspektywie budżetowej nazwę kredytu na innowacje technologiczne i przeznaczone jest, tak jak kredyt technologiczny dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cały wpis

Kredyt technologiczny – nowy nabór

Wśród dotacji unijnych przeznaczonych do przyznania w obecnym, 2016 roku, sporym zainteresowaniem cieszy się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w tym zwłaszcza Poddziałanie 3.2.2 określane, jako Kredyt na innowacje technologiczne. Poddziałanie to, to nic innego jak znany w wcześniejszej perspektywy kredyt technologiczny (więcej o kredycie pod linkiem: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), do przyznawania, którego upoważniony jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta forma dofinansowania innowacyjnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm cieszy się sporą popularnością. W nowej perspektywie budżetowej, pula środków do rozdysponowania wynosi 303 miliony złotych. Cały wpis

Kredyt Technologiczny – podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Kredyt na innowacje technologiczne, znany również, jako kredyt technologiczny (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), to instrument wsparcia finansowego udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie ich innowacyjności i konkurencyjności na rynku, poprzez umożliwienie im wdrożenia w swoich strukturach często bardzo kosztownych innowacji technologicznych. Innowacje te mogą być wynikiem własnych prac lub wynikiem prac nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu od jednostek naukowo-badawczych lub też samych naukowców.

Czas pędzi nieubłaganie!

Kredyt na innowacje technologiczne, znany również, jako kredyt technologiczny, to instrument wsparcia finansowego udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom

Autor zdjęcia: snre

Termin naboru wniosków rozpoczął się niespełna miesiąc temu, trwa, bowiem od dnia 7 grudnia 2015 roku. Nabór zakończy się 20 stycznia 2016 roku, więc już wkrótce. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej formy pomocy, nie ma czasu do stracenia. Warto, bowiem nie wiadomo kiedy i czy w ogóle organizowany będzie kolejny nabór!

Innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, którego poprzednia nazwa to kredyt technologiczny to instrument służący wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie innowacje technologiczne. Cały wpis