Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Strona główna » Wpisy z tagiem "nowe technologie"

Kredyt technologiczny – metoda na zdobycie dodatkowego kapitału dla firm

Kredyt technologiczny w poprzedniej perspektywie finansowej, obowiązującej do roku 2014, cieszył się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców (więcej). Stał się dla nich metodą, dzięki której możliwe stało się zdobycie dodatkowego kapitału dla firm. Aby móc ubiegać się o przyznanie premii technologicznej, z której spłacić można było część zaciągniętego zadłużenia, należało spełnić przede wszystkim dwa podstawowe warunki: Cały wpis

Kredyt technologiczny w nowej odsłonie

Kredyt technologiczny, który udzielany był w poprzednim rozdaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Z tego właśnie względu, w ramach następcy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020 zdecydowano się na kontynuowanie tej formy wsparcia. Nosi ono w obecnej perspektywie budżetowej nazwę kredytu na innowacje technologiczne i przeznaczone jest, tak jak kredyt technologiczny dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cały wpis

Dla kogo przeznaczony jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest rodzajem wsparcia, które mogą pozyskać podmioty gospodarcze z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co potwierdzone musi być wpisem do odpowiedniego rejestru. Warto tu jednak zaznaczyć, że firmy te muszą również posiadać wymaganą zdolność kredytową, co wynika ze specyfiki tego produktu – przedsiębiorca może uzyskać premię technologiczną służącą spłacie części zaciągniętego zadłużenia. Trzeba je jednak wcześniej zaciągnąć w banku komercyjnym.

Na co mogą być przeznaczone środki?

Kredyt technologiczny jest rodzajem wsparcia, które mogą pozyskać podmioty gospodarcze z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co potwierdzone musi być wpisem do odpowiedniego rejestru

Autor zdjęcia: Thomas Hawk

Wsparcie finansowe uzyskiwane w ramach premii technologicznej, przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii, lub też wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów a także usług.
Technologia taka, aby mogła jednak zostać przedmiotem wdrożenia, musi mieć postać jedną z niżej wymienionych:

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym to została wdrożona nowa technologia, która jest przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrażanie technologii

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie, polegać powinno na takich działaniach przedsiębiorcy w wyniku, których pomysł opisany we wniosku o dofinansowanie, jako nowa technologia, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie wymaganej bazy i infrastruktury technologicznej, w której to technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana. Jej następstwem możliwa będzie, bowiem produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tejże technologii.

Na czym polega zasadnicza różnica?

W przypadku kredytu technologicznego, należy odróżnić inwestycje polegające na faktycznym wdrażaniu technologii, od tych inwestycji, które polegają na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której to technologia taka jest już zawarta. Jeśli zdarzy się, że do realizacji danej technologii możliwe jest zakupienie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii, czyli takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej złożonym wnioskiem, nie można jednak mówić, że technologię wdraża nabywca takiego urządzenia. W rzeczywistości, bowiem wdrożenia technologii dokonał już sam producent urządzenia, na etapie jego opracowywania i konstruowania. Zatem przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża tak naprawdę technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej zbudowanej przez innego przedsiębiorcę. Tak, więc użytkownikowi technologii kredyt technologiczny nie przysługuje, za to wytwórcy urządzenia jak najbardziej.

Kredyt Technologiczny – podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Kredyt na innowacje technologiczne, znany również, jako kredyt technologiczny (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), to instrument wsparcia finansowego udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie ich innowacyjności i konkurencyjności na rynku, poprzez umożliwienie im wdrożenia w swoich strukturach często bardzo kosztownych innowacji technologicznych. Innowacje te mogą być wynikiem własnych prac lub wynikiem prac nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu od jednostek naukowo-badawczych lub też samych naukowców.

Czas pędzi nieubłaganie!

Kredyt na innowacje technologiczne, znany również, jako kredyt technologiczny, to instrument wsparcia finansowego udzielany mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom

Autor zdjęcia: snre

Termin naboru wniosków rozpoczął się niespełna miesiąc temu, trwa, bowiem od dnia 7 grudnia 2015 roku. Nabór zakończy się 20 stycznia 2016 roku, więc już wkrótce. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej formy pomocy, nie ma czasu do stracenia. Warto, bowiem nie wiadomo kiedy i czy w ogóle organizowany będzie kolejny nabór!

Innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, którego poprzednia nazwa to kredyt technologiczny to instrument służący wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie innowacje technologiczne. Cały wpis

Trzeba iść do przodu!

Świat pędzi do przodu, wciąż się rozwija i udoskonala w bardzo szybkim tempie, co sprawia, ze musimy starać się za nim nadążyć. W praktyce nie jest to wcale takie łatwe. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale i przedsiębiorstw, które wciąż muszą podejmować trud doskonalenia swych działań, po to, aby móc przetrwać wśród ogromnej konkurencji. Cały wpis